Sint Sebastiaan Goirle

Aanmelden
Degene die als lid wenst te worden toegelaten geeft zich daartoe op bij de secretaris, dit kan ter plaatse op de vereniging. Minderjarigen behoeven de schriftelijke toestemming van hun ouders of voogden om als lid te kunnen worden toegelaten.

Contributie:

 • De maandelijkse contributie voor volwassenen bedraagt €18,– en voor jeugdleden jonger dan 18 en volwassenen van 65 jaar en ouder €11,– .
 • Het lidmaatschap geldt voor een halfjaar en wordt stilzwijgend/automatisch verlengd. U kunt alleen schriftelijk opzeggen voor 30 juni of 31 december. Zegt u op voor 30 juni, dan bent u verplicht de bondscontributie die de vereniging voor u over dat volledige jaar nog af moet dragen nog te betalen. Hiervoor ontvangt u een factuur.
 • In de maand dat u 18 of 65 jaar wordt, verandert uw contributie meteen dezelfde maand van uw verjaardag. Gelieve hier rekening mee te houden.
 • Als administratiekosten rekenen wij 1 maand contributie bij aanmelding bij onze vereniging.
 • Graag uw contributie van tevoren per maand of per jaar voldoen op de rekening van de vereniging.
 • Sint Sebastiaan neemt deel aan de meedoenregeling van de gemeente Tilburg.

De vereniging kent vastgestelde trainingen:

 • Dinsdag vanaf 19:30 uur voor volwassenen. Jeugdleden zijn welkom tot 20:30.
 • Woensdag vanaf 20:00 uur houttraining. Enkel in de oneven weken.
 • Donderdag vanaf 19:00 tot 20:00 beginnerscursus voor volwassenen. Donderdag vanaf 20:00 voor gevorderde schutters.
 • Vrijdag vanaf 19:00 tot 20:30 eerste groep jeugd en vanaf 20:30 tot 22:00 tweede groep jeugd. Beginnende jeugdschutters stromen in van 19:00 tot  20:30 uur.
 • De maanden juli en augustus zijn er geen jeugdtrainingen op vrijdag maar is het vrij schieten vanaf 19:00 tot 21:00.
 • Zondag vanaf 10:00 voor zowel volwassenen als jeugd.

Kleding:
Informatie volgt na ALV.

Sleutel:
Leden van 18 jaar en ouder en minimaal een jaar lid zijn, kunnen bij het secretariaat een sleutel aanvragen. Het bestuur besluit of u in aanmerking komt voor een sleutel. Uw zichtbaarheid binnen de vereniging zal hierbij een rol spelen. Bij goedkeuring door het bestuur en voorradige sleutels kunt u een sleutel krijgen na betaling van een borgsom van €10,–.

Schietmateriaal:
In beginsel kunt u gebruik maken van de boog waarmee u geschoten heeft tijdens de beginnerscursus. Eventuele schade aan deze bogen zal aan u doorberekend worden tijdens deze periode. Wij verwachten dat u binnen korte tijd uw eigen materiaal aangeschaft heeft.

Vrijwilligerswerk:
Er wordt van ieder lid verwacht dat hij of zij zich inzet voor de vereniging. Dit kan bestaan uit: bardienst of meehelpen aan een demo of onderhoud plegen aan ons gebouw en schietmateriaal en andere voorkomende werkzaamheden.

Werkzaamheden bij wedstrijden:

 • Ieder lid vanaf 16 tot 65 jaar is verplicht om werkzaamheden te verrichten. Als u bent ingedeeld om te helpen tijdens een van onze wedstrijden en u komt niet opdagen, dan kunt u een boete verwachten. Meer informatie kunt u vinden in de bestuursbesluiten van onze vereniging die zijn te vinden op onze website. Uiteraard staat het u hier vrij om zelf voor vervanging te zorgen.
 • Vanuit het bestuur zullen planningslijsten hiervoor aangeboden worden waarop je je kunt inschrijven. Deze werkroosters worden aangevuld door mensen die zichzelf niet ingepland hebben. Zij zijn wel verplicht te helpen en worden ingepland door het bestuur. Hiervan wordt u tijdig op de hoogte gebracht.

Vergaderingen:
Minimaal 4 keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden, waarvan 1 jaarvergadering. Ieder lid wordt vriendelijk doch dringend verzocht deze algemene ledenvergadering bij te wonen. Dit dringende verzoek wordt gedaan aangezien uw aanwezigheid bijdraagt aan de onderlinge saamhorigheid, het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de vereniging en het verkrijgen van een goed inzicht in uw wensen. Indien u echt verhinderd bent, wordt u verzocht dit door te geven aan het secretariaat.

Consumpties:

 • Wij vragen u stellig om uw genuttigde consumpties op dezelfde dag af te rekenen.
 • In verband met de drank en horeca wet is het verboden dat jongeren jonger dan 18 jaar zich achter de bar bevinden.
 • Tijdens jeugdtrainingen en jeugdwedstrijden wordt er geen alcohol geschonken.

Roken:

 • Binnen heerst een algeheel rookverbod.
 • Het bestuur verzoekt de aanwezig rokers de jeugdleden op het buitenterrein zoveel mogelijk te ontzien.

Schietgereedschap lenen van de vereniging: 

 • Alleen schietgereedschap kan geleend worden door leden van de vereniging.
 • Schietgereedschap kan in overleg met de beheerders van het schietmateriaal geleend worden.
Bekijk en download hier onze algemene regels

Activiteiten

Sint Sebastiaan heeft een binnenbaan met de vaste indoorafstanden van 18 en 25 meter. Daarnaast is er een buitenbaan waar van de lente tot de herfst afstanden van zo’n 20 meter tot 90 meter geschoten kunnen worden. Er worden natuurlijk diverse activiteiten georganiseerd!
Activiteiten

Wedstrijden

Er worden jaarlijks diverse wedstrijden georganiseerd. Hierbij kun je denken aan indoor, 25 meter 1 pijl, WA1440, veldwedstrijden, 3D- wedstrijden en clout schieten. Binnen de indoor disciplines is er de mogelijkheid om op een afstand van 18 of 25 meter te schieten.
Wedstrijden

Documenten

Handboogsportvereniging Sint Sebastiaan Goirle heeft een aantal documenten die je als lid in moet kunnen zien. Je kunt hierbij denken aan de ledenlijst, notulen vergaderingen en diverse reglementsdocumenten.
Documenten

Clinic

Bij Sint Sebastiaan Goirle bestaat de mogelijkheid om in het kader van bedrijfsuitjes, schooluitjes of verjaardagsfeestjes een demonstratie of clinic te volgen. Er wordt uitleg gegeven over het handboogschieten en onder begeleiding kan iedereen zijn eerste pijlen op het doel schieten.
Meer info

AANMELDEN NIEUWE LEDEN

Meer informatie